Rebre Newsletter

Simple Contact form

Rebre newsletter

Drap-Art s'ha consolidat en els últims anys com un aparador de les tendències en l'art que utilitzen objets trouvés i materials rebutjats com un recurs.

S'ha convertit en una plataforma del sector emergent d'artistes, dissenyadors, artesans i altres professionals creatius d'Europa i d'altres parts del món que troben en les escombraries les seves matèries primeres. Des d'aquestes premisses, funciona com una campanya de sensibilització que ens convida a consumir de forma més responsable i a respectar el lema de les tres erres (reduir, reutilitzar i reciclar).

La filosofia de Drap-Art s'està contagiant a altres camps de l'acció social i cultural com una premissa per sobreviure en els temps actuals de crisi econòmica, social i mediambiental. Els hàbits d'usar i tirar s'han de reconduir cap a la consciència que res desapareix, tot es transforma.

En el transcurs del segle XX i començaments del XXI, caracteritzat per la creixent urbanització d'un món cada vegada més deshumanitzat i consumista, els materials de rebuig es converteix en un element recurrent en algunes dels corrents artístics més significatives. Tant els dadaistas i Duchamp, com Miró i Tàpies, incorporaven objectes trobats en les seves obres. Així mateix, el Pop-Art, l'Arte Povera, Fluxus i els Nouveaux Realistes, entre d’altres, usaven objectes quotidians i deixalles, aparentment sense valor, per simbolitzar la creixent desvirtualització i cosificació de l'ésser humà.

Ara que es perfila, cada vegada amb més claredat, un panorama desolador provocat per un desenvolupament global insostenible, Drap-Art considera que és imperatiu animar a les noves generacions a utilitzar el reciclatge, no només com un recurs per a la crítica, sinó com una eina, a l'abast de tothom, per a la transmutació de la protesta en propostes positives, que són les llavors d'un món més sostenible.