Rebre Newsletter

Simple Contact form

Rebre newsletter

Drap-Art és una associació d’artistes que han fet dels materials de rebuig el seu recurs material i/o conceptual. Promou una nova tendència en l’art visual que té els seus orígens en els moviments de finals del segle XIX i principis del segle XX, com el Arts and Crafts o William Morris. A Catalunya les idees d’aquests van ser promoguts per artistes com Santiago Rusiñol o Ramon Casas. Una de les seves utopies imaginava un món sense grans concentracions de poder, sinó repartit en petites unitats econòmiques, en les quals els essers humans, amb la seva creativitat plenament desenvolupada, treballaven de forma independent en els seus tallers, tant en creacions lliures com en obres comissionades, objectes de disseny o productes artesanals per encàrrec.

Els artistes vinculats a Drap-Art han actualitzat aquesta imatge en l’era postpunk de Madmax i l'art urbà. En un món dominat pels grans monopolis i multinacionals, on aviat ens cobraran fins i tot l’oxigen que respirem, ens convertim en termites que esgoten els recursos i omplim -incitats a consumir sense parar en una carrera cap a la autodestrucció- el planeta de deixalles. En un món així, és positiu recuperar la utopia dels modernistes d’una societat formada per petites unitats econòmiques d’artistes i artesans per contrarestar els monopolis, però en un planeta ple de deixalles, a més a més han d’aprofitar tots aquests recursos obsolets. 

Com l’artista és un esser que reacciona al seu entorn, i des de d’industrialització l’objecte ha reemplaçat la natura com a tema en l’art, amb la proliferació dels residus, els objectes utilitzats i tematitzats per les corrents d’artistes al segle XX, com els Dadaistes, Duchamp, Fluxus, Arte Povera i els Nouveaux Réalistes, Arman i les seves Poubelles i Accumulations, són naturalment residus i objets trouvés.