Rebre Newsletter

Simple Contact form

Rebre newsletter

Drap-Art co-organitza el Sitges Reciclart

A dia d’avui el canvi climàtic és una realitat innegable i la contaminació del medi natural per residus generats pels humans no s’atura. Gran part de residus acaben malauradament a la mar, esdevenint un problema a escala mundial.

Sitges Recicl’art és un esdeveniment dedicat a la sensibilització mediambiental des de la perspectiva de l’art: L’objectiu és reflexionar sobre la gran quantitat de residus que es generen amb els hàbits de consum actuals, donant una sortida creativa a partir dels materials que són rebutjats cada dia, fomentant el reciclatge creatiu i un consum més responsable.

Recicl’art es proposa obrir un mercat de l’art, el disseny i l’artesania del reciclatge, posant atenció sobre el problema dels residus d’una manera lúdica i festiva i alhora promoure galeries i artistes locals, fomentant una economia creativa i sostenible.

Amb aquests objectius en comú s’ha constituït un Comitè Organitzador, format per diferents entitats i institucions, com Drap-Art, el Posidonia Green Friends Festival, Inmusic, el Centre d’Estudis del Mar de la Diputació de Barcelona i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges, i ha nascut el Sitges Recicl’art.

Drap-Art és la entitat responsable d’organitzar l’exposició col·lectiva que es podrà visitar del 9 de juny al 17 de setembre a l’Edifici Miramar i conjuntament amb el Posidonia Green Friends Festival, també la Eco-Fira.

Per més informació i consultar el programa, si's plau aneu a 

www.sitgesreciclart.com

Programa Sitges Recicl'art