Si fas aprens, si compres depens.  Jorge Díez del Corral

Tallers d’art i reciclatge
Els tallers Drap-Art de reciclatge creatiu ensenyen a utilitzar materials en desús per a transformar-los de forma artística en nous objectes, i així donar-los una segona vida.
En una societat de consum és necessari donar-li eines a la ciutadania perquè desenvolupi el seu potencial imaginatiu, creatiu i pràctic per a autoproveir-se.
Tots els tallers són adaptables a les necessitats de cada demanda, sense límit d’edat.
També comptem amb talleristes que poden dissenyar el teu taller a mesura.

OBJECTIU GENERAL
A través d’accions participatives artístiques, que fomentin la creativitat, la sensibilització i l’acció individual i col·lectiva respecte al reciclatge i el foment de la sostenibilitat, provocar un canvi d’actitud respecte al residu, passant a ser matèria primera.

DESTINATARIS
Aquests tallers estan oberts a la participació de tota la comunitat, sense límit d’edat.

METODOLOGIA
Activitat amb una metodologia pràctica i participativa per part dels assistents, deixant fluir en cada participant la seva pròpia creativitat. Es revisen els envasos i objectes recuperats i es tradueixen en objectes expressius i artístics després d’un treball important d’abstracció i creativitat.

Contacte:
drapart@gmail.com

 

_