Back to top
Image Alt

Shop

Motocà – Sèrie els ninots d’en Tonet

200,00

44 x 40 x 20 cm
Diversos objectes i peces de plàstic ensamblades.
Artista: Toni Riera

Descripció

Toni Riera Roma (Lleida, 1974)

Des de sempre a Toni Riera li ha agradat descontextualitzar els objectes, jugar amb ells, reconvertir la seva funció elevant-los a la categoria d’art. Reutilitzant-los i reciclant-los entre si, per a construir peces artístiques com per exemple l’escultura o la instal·lació. El reciclatge com a mètode de treball, l’objet trouvé, l’assemblage i els Ready Made com a font d’inspiració. Un joc inconscient de la infància, un puzle d’objectes tridimensional que formarà part d’una nova peça, amb
tocs d’humor, ironia i la cultura pop de masses.

“La troballa…. aquesta és la meva motivació per a crear, la curiositat
que provoca l’atzar, nodrir-me d’objectes de diversa índole buscant per les platges de Menorca després dels temporals d’hivern o recuperant objectes pels carrers i contenidors del meu barri, objectes abandonats, tirats, oblidats, arrossegats per les ones de la mar, apropiant-me de material per a construir les meves peces.”