Back to top
Image Alt

Shop

NEPTUNIO

1.000,00

Descripció

32 x 59 x 9 cm
Assemblages amb llauna de pots de conserva, diversos objectes metàl·lics reutilitzats, braços de
nines, cremallera, plàstics de garrafes d’aigua, esmalt al foc sobre coure.
Assemblages con hojalata de botes de conserva, diversos objetos metálicos reutilizados, brazos
de muñecas, cremallera, plásticos de garrafas de agua, esmalte al fuego sobre cobre.
Assemblages with tin from tin cans, various reused metal objects, doll arms, zipper, plastic from
water jugs, fire enamel on copper.