Back to top
Image Alt

Shop

Split Screen

500,00

2021

vídeo usb

10’18”

Artista: Laura Marte

Descripció

Laura Marte (Barcelona, 1976 / Mallorca)

Laura Marte, artista i investigadora, vive i trabaja en Mallorca. Com a artista, activa processos de treball on qüestiona els imaginaris que conformen la normalitat, des de llocs visuals, polítics o sensi- bles. Els seus projectes es articulen mitjançant pràctiques col·la- boratives, en formats múltiples, i amb perspectiva de gènere.

En el seu marc assumeix una responsabilitat amb el lloc i el mo- ment en el que habita, ciment dels seus processos creatius.