Mandala del consum

Un terç de la producció mundial d’aliments acaba en les escombraries cada any, això significa 1.300 milions de tones. Més que suficient per a alimentar als 870 milions de persones que passen fam cada dia. Només als països rics, per exemple, es tira tant menjar com la corresponent al total de la producció neta d’aliments de l’Àfrica subsahariana, segons la FAO.

És un excés en una època en la qual gairebé mil milions de persones passen fam, i representa una pèrdua de mà d’obra, aigua, energia, terra i altres recursos utilitzats en la producció d’aquests aliments.

Alarmada per aquesta xifra l’artista i activista Stephanie Senge va dissenyar un mandala gegant compost per aliments per a cridar l’atenció sobre aquesta problemàtica.
El mandala de gairebé 6 metres de diàmetre va ser instal·lat en el marc del Festival Drap-Art a l’octubre de 2016 en Market Square, Pittsburgh i al desembre 2011 en Plaza dels Àngels de Barcelona.

Els productes es van regalar en finalitzar el dia, als transeünts.

_

Vídeo realitzat pel Goethe-Institut a la Plaça dels Àngels, Barcelona.