Back to top
Image Alt

FESTIVALS

Descripció

Els festivals ofereixen als visitants l’oportunitat d’aprendre i conèixer diferents temes com la gestió de residus, el consumisme, el canvi climàtic, la contaminació dels mars pels microplàstics, el drama de les migracions clandestines, la desigualtat social i qüestions de gènere, així com possibles solucions com ara el desenvolupament sostenible, el consum responsable i propostes de canvi de hàbits.

Drap-Art ofereix una plataforma i dóna visibilitat a les artistes que treballen en el camp de la sostenibilitat i el desenvolupament social, per a mostrar el seu treball, educar i crear consciència sobre la necessitat urgent de trobar alternatives innovadores, que siguin inclusives de totes les comunitats que formen part de la societat.

Drap-Art estimula la creativitat i el pensament, i connecta a persones de diferents entorns socials.

Els festivals poden mostrar tantes formes creatives de reciclar i reutilitzar com volguem i es pot desenvolupar en fins a 9 modalitats:

  •  La fira o mercat d’art, disseny i artesania
  • Tallers de reciclatge creatiu
  • Projeccions de temàtiques ambientals
  • Conferències i debats
  • Performances i espectacles
  • Intervencions en l’espai públic
  • Audiovisuals
  • Exposicions col·lectives
  • Art en viu

Aspectes Claus

Plataformes per a la comunitat creativa

Campanyes de ambientals a través de l'art

Art que tracta problemes ambientals i socials

Creació interactiva

Inclusió social

Educació i sensibilització

Un nou mercat per a l'art sostenible

Multidisciplinar, interdisciplinar, innovador

Desenvolupa noves solucions

Més propostes